KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Základní náčrt - Základní náčrt


publikováno:03.05.2019, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Fusion 360, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=f360_cv2_4

Začínám náčrtem základních rozměrů a pozic přepážek. A protože předpokládám, že loď bude z různých dílů, zakládám kontextovou volbou v browseru New Component novou komponentu a pojmenoval si ji trup geometrie. Začal jsem se jménem "trup" a později jsem komponentu přejmenoval na "trup geometrie". Šikovné pojmenování komponent je důležité, hodně akcí se později dělá výběrem objektů v browseru nalevo a mezi jen očíslovanými komponentami by se nikdo nevyznal.

image

Budu pracovat na trupu, dbám tedy, aby komponenta trup byla aktivní. Pozná se to podle kolečka s tečkou vedle názvu komponenty v browseru nalevo.

Začínám půdorysem. Zakládám nový náčrt - sketch v rovině x-y. Nad výkresem dělám obdélník s jedním rohem v počátku souřadnic, který ohraničuje rozměry trupu lodi. A obdélník si okótuji.

Náčrt pojmenovávám půdorys. Budu kreslit jen levou polovinu trupu. Celý trup dostanu ozrcadlením této levé poloviny podél roviny X-Z.

Další náčrt je bokorys. Zakládám ho v rovině X-Z kolmé na půdorys. Zase kreslím obdélník, tentokrát je svázaný s vrcholy obdélníka v půdorysu. Zachycuje rozměr trupu na výšku, tento rozměr si také okótuji. Zakresluji obrys trupu, zakresluji polohy důležitývh přepážek. Zadávám všechny vazby - constraints, kolmosti, rovnoběžnosti. Kótuji polohy všech přepážek a úhly.

image

Teď přichází obrat, na který než jsem přišel, tak mi to s Fusion vůbec nešlo. Normálně bych se vrátil k editaci půdorysu, abych tam zakreslil čáry, které vyplynou z poloh přepážek zakreslených v bokorysu. Když to ale ve Fusion uděláte, když se vrátíte zpět k editaci náčrtu, který jste dělali dříve, neuvidíte body a čáry náčrtu, který vznikl později. Tohle mi dalo zabrat, než jsem se přes tento problém přenesl. image A přitom je to tak jednoduché! Založit náčrt ve stejné rovině jako je původní půdorys, nazvat si ho třeba půdorys 2 a v něm uvidím body a čáry z náčrtů bokorys i půdorys. Mohu tak zakreslit polohy objektů na palubě podle poloh přepážek. Můstek, výstup z podpalubí na přídi a podobně.

image

Do roviny Y-Z vkládám další náčrt čelní pohled. Od tohoto náčrtu vytvářím Offset Plane v místě přepážky před motory, pojmenovávám ji přepážka 11. A v této rovině vytvářím nákres přepážka 11 a zakresluji do něj profil trupu v části od této přepážky k zrcadlu.

image

Bokorys 2 vznikl ze stejného důvodu jako půdorys 2. Poloha napojení dna trupu na boky vychází až z nákresu přepážka 11. V půdorysu i bokorysu jsou podle podkladu zakresleny průměty křivek trupu do půdorysu a bokorysu - čára Spline - Fit Point Spline.

image


http://www.kolmanl.info