KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Cvičení 2 - Cvičení 2


publikováno:28.04.2019, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Fusion 360, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=F360_cv2

Slepička byl geometricky jednoduchý případ. Druhým cvičením už má být složitější a komplexnější věc, než je stojánek na vajíčka. Loďička.

image

Loď je jednoduší konstrukčně než letadlo, odpustí konstrukční chyby v dimenzování, hmotnostech a podobně, princip skládání konstrukce je ale podobný, jako u letadla. A plochy už nejsou jen jednoduché rovinné, tvarování trupu už dává prostorové křivky.

Co cvičím:

  1. vytváření otvorů a vybrání v jednom dílu podle umístění a tvaru jiného dílu tak, aby díly do sebe zapadaly
  2. loď má symetrickou levou a pravou polovinu, chci kreslit jen jednu polovinu a druhá strana se má tvořit automaticky, změna tvaru na jedné straně se má promítnout do protější strany dílu
  3. některé díly a tvary jsou umístěny asymetricky, jsou tvary, které chci mít asymetrické buď jen na kreslené straně nebo jen na straně zrcadlené
  4. kreslení 3D modelu lodi - geometrie trupu, geometrie nástaveb
  5. vytváření konstrukce modelu lodi z konkrétních materiálů - tloušťky, průměry, vlastnosti použitého materiálu
  6. vyšetření polohy a tvarů dílů vnitřní konstrukce podle tvarů a umístění vybavení modelu - pohonu modelu, rádiového řízení

http://www.kolmanl.info