KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Postupy při nastavování - Restart vysílače


publikováno:16.03.2019, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Vysílač Jeti Duplex DC-16, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=dc16_akce

Vypnutí vysílače lze docílit dlouhým současným stiskem kláves Power + esc.

Hlubší reset se provede takto:

Dojde k vybití kondenzátorů.
http://www.kolmanl.info