KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Co dělám? - ModelMarket


publikováno:27.09.2011, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Moje záliby, co dělám, ..., na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=codelam

Napsal jsem včera do ModelMarketu (Evidence Vašeho modelu Long Fox Pinocchio), že nechci být na jejich stránkách. Už přišla odpověď. Zveřejním ji tady a zveřejním i svoji odpověď, protože na modelářských diskuzních fórech se již o tomto tahu ModelMarketu diskutuje.

Vážený pane Kolmane,
nejprve mi dovolte vyjádřit lítost nad nevolí, kterou Vám evidence odkazů na Vaše stránky umístěné na portálu RCAlbum způsobila.

Otisk byl primárně vytvořen z toho důvodu, aby více uživatelů nalezlo Vaše záznamy na portálu RCAlbum, a nebyly proto žádným způsobem namířeny proti Vám ani Vašim autorským právům, které jsou samozřejmě nezpochybnitelné.

ModelMarket v sobě integruje funkce většiny běžných vyhledavačů, tj. agregační modul, který prochází různé webové stránky a jejich obsah indexuje. Stejným způsobem pracuje například Google i Seznam. Rozdíl fungování vyrovnávací paměti Google a ModelMarket je ten, že Google zobrazuje stránku v původním kontextu (i s případnými reklamami apod.) ale zase umožňuje zobrazit ze své vyrovnávací paměti celý text obsažený na stránce. Záznamy ve vyhledavači ModelMarket ze zdrojů, u nichž může nastat podezření na konflikt s Autorským zákonem, jsou zobrazeny v režimu "Citace", což znamená, že je k dispozici jen výsek textu (a obrázky v limitovaném rozlišení, stejně, jako ve vyrovnávací paměťi vyhledavače Google), přičemž plné zveřejnění musí povolit sám autor. Tedy vidíte, že tato praxe je v rámci Internetu s malými odchylkami běžná a největší rozdíl je v tom, že náš agregační modul prohledává pouze úzce vymezený soubor dat a toto podle nás představuje hlavní benefit takového systému pro uživatele - není zahlcen nechtěnými informacemi i při vyhledávání ve velkém objemu dat.

Například zde je obsah vyrovnávací paměti Google pro jeden z Vašich modelů na portálu RCAlbum s tím rozdílem, že Google Vás o jeho zařazení do své databáze neinformoval: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cOJiMrVOaI8J:www.rcalbum.com/index.php%3Faction%3Ddtl%26amode%3D%26id%3D1200

Záznamy byly dle Vašeho požadavku odstraněny a kdybych Vám mohla ještě jakýmkoliv způsobem pomoci, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

S pozdravem
Barbora Elášová
mluvčí společnosti
IT Development s.r.o.

Moje odpověď:

Vážená paní Elášová,
já publikuji na webu s čirého entusiasmu. Věnuji tomu nemalou část svého života, vytváření materiálů mě stojí čas i peníze.

Váš projekt je projektem komerčním - alespoň tak jsem to pochopil z informací na webu ModelMarket. Já se snažím modelářské veřejnosti pomoci v orientaci v modelářském světě a také v komerční sféře týkající se modelářství. Tedy na základě komunikace se zákazníky získávat reference o prodejcích, reference o zboží a na základě těchto informací poskytnout nějaké doporučení. Váš projekt se snaží nabídnout zákazníkům zboží různých prodejců a z obchodu potom realizovat nějaký zisk. Princip je ale opačný. Podobně jako portály typu Zboží.cz "sesbíráte" na internetu prodejce bez jakéhokoli výběru a ty předhodíte uživateli, který něco hledá. Nic proti takovéto službě nemám, ale nechci s ní být spojován. Nechci s ní být spojován proto, protože prakticky každý den se setkávám se zklamanými zákazníky, kteří si na základě takto "poskládaných" informací koupili něco, co nefunguje nebo funguje jinak, než si po shlédnutí webů tohoto typu mysleli.

Uvádíte příklad Googlu, kde je otisk informací z RCalbum taky. To je, ale nejsou k tomu dodané ty nabídky prodejců, které vy k těm informacím z RCalbum přidáte. Google to dělá jinak než vy. Když je někde nějaká reklama, je tam uvedeno "reklama". Vy komerční charakter vašeho projektu schováváte.

Libor Kolman

Mě nevadí, když někdo využívá moji činnost na internetu ke komerčním účelům. Je plno takových míst. Třeba diskuze na mojehobby.cz má na sobě pověšenou reklamu, nebo zmiňovaný Google také "dělá obchod" s informacemi získávanými z mé činnosti na jeho portálech. Ale nikdo neuvede text nebo obraz mnou na internetu publikovaný a nespojí ho s reklamou nějakého obchodníka, aniž by uvedl "tohle psal Kolman" a "tohle je reklama". Já se potom klidně na takovém webu nějak podílím - využívám jeho služeb, protože vím, že reklama na něm je jasně oddělená.


http://www.kolmanl.info