image

Strážkystálý odkaz / permalink

03.04.2006

směr větru, popis místa, kudy, parkování, místo startu, letový prostor, hustota provozu,

Oblast / Region

Česká republika, Severní Čechy, Ústí nad Labem

Směry větru

západ, jihozápad

Popis

image

Mírně svažitá louka pod lesem ne okraji neošetřované pastviny nad obcí Strážky u Ústí nad Labem.

image

nadmořská výška [m n.m.] 420
převýšení vůči okolnímu terénu [m] 20
pozice 50? 42? 34.07?? N  14? 1? 23.94?? E

Kudy

Ze silnice Teplice Děčín 13 odbočit k Ústí po silnici 528. Nebo z Ústí nad Labem odbočka ze silnice od kruhového objezdu pod Bukovem na Severní terasu. V polovině kopce je odbočka na silnici 528 na Božtěšice a Strážky. Ve Strážkách je snad jediná ulice (sjezd na východní stranu) mimo průjezd vsí. Po této asfaltové cestě až ke statku a za statkem skrz silážní jámu na okraj louky.

Parkování

dole na konci silážní jámy na okraji louky

Místo startu

Svažitá louka pod lesem.

Letový prostor

Široké předpolí. Louka pod lesem i louka v předpolí jsou neobdělávány a pro model "papírák" číhá při přistání plno nebezpečí v podobě silných stébel.

Hustota provozu

Žádný.