image

Historie letectví ve filmu

Historie všeobecného letectví

Boeing Stratocruiser u PanAmstálý odkaz / permalink

16.05.2017

(zveřejněno na stránce Historie letectví ve filmu)

print tisk